Projekt KEŠET
 

 

Obraty, úsloví a jejich zdroje - F až J

jagija kapo achal - יגיע כפו אכל  - jídával z výtěžku svých dlaní ...  Zdrojový text najdeme v žalmu 128:2; Nicméně základní informace, kterou tato parafráze čtenáři poskytuje chce naznačit, že nebožtík a) žil vždy víceméně poctivě b) a především nikdy se nestal své obci přítěží. Tedy nebyl odkázán na *cedakot. Což je (zejména u lidiček s těžším osudem, dlouhodobě nemocných anebo jinak odstavených od možnosti výdělku) de facto také zásluha. *Jidiškajt totiž vede vždy a za všech okolností vedle odpovědnosti za druhé také k samostatnosti a ke svobodě.

jinen šemo - ינון שמו לעולם  -  (jeho jméno přetrvá na věky) - klasická parf. ps 72:18, jedna z poměrně hojných užívaných *petirot (závěrečných rozlučkových obratů); Dvaasedmdesátý žalm sice prvoplánově líčí požehnání a kvality dobrého krále, ale jak už dobře víme, lidstvo by mělo usilovat o to, aby se stalo *mamlechet kohanim - tedy královským kněžstvem.

or zarua -  אור זרוע - zaseté světlo. Parafráze žalmu 97:11 - odkaz na to, že zesnulý byl *cadik, především však, že ačkoliv je vůkol Vznešeného "oblak a mrákota", spravedliví se mohou veselit v B*hu. Zaseté světlo, je však ještě mnohem více. Podle tradice i biblické zprávy, počátkem stvoření je světlo, které letělo všemi vesmíry, na všem ulpělo a všechna stvoření jaksi "obohatilo". A smyslem existence vesmíru a jeho nápravy (*tikun ha-olamim) je toto světlo Nebesům vracet...

 
obraty A až E                                         obraty
K až Z


KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus