Projekt KEŠET
 
 

Lokalita (Budyně n./O.) - 424 hrobů - Od č.1 do č.25
Stránka: z(e) 17 Na další stranu Na poslední stranu
Filtr :
Zpět na seznam lokalit
 

Kód.čís. Hrob.č. Hrob.i. Příjmení Jméno Dat.úmrtí
025-00001 001 /eroze/ před vztyčením 4444
025-00002 002 Langweil Jicchak 1873
025-00003 003 Engel Magdalena /Malka 1879
025-00004 004 Gellner Lazar /Eliezer 1873
025-00005 005 Gold Františka /Frodl 1901
025-00006 006 Gold Jichak 1874
025-00007 007 Gold Gitl 1872
025-00008 008 /eroze/ anzp 8888
025-00009 009 Gellner Samuel 1879
025-000010 010 /eroze/ anzp 9999
025-000011 011 /eroze/ anzp 9999
025-000012 012 lg Langweil Sára 1879
025-000013 013 Lederer Josef 1870
025-000014 014 /eroze/ /eroze/ 9999
025-000015 015 /eroze/ pv 4444
025-000016 016 Passer Josef 1870
025-000017 017 /eroze/ /eroze/ 9999
025-000018 018 Mautner Jakob 1875
025-000019 019 Mautner Josefine /Jitl 1868
025-000020 020 Taussig Gabriel /Geršon 1883
025-000021 021 Taussig Richard 1872
025-000022 022 sf Lustig Fradl 1903
025-000302 022v Taussig Klara 1876
025-000320 022x Taussig Marie 1864
025-000319 022y Katz Emma 1888

KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus