Projekt KEŠET
 
 

Lokalita (Nýrsko ) - 412 hrobů - Od č.1 do č.25
Stránka: z(e) 17 Na další stranu Na poslední stranu
Filtr :
Zpět na seznam lokalit
 

Kód.čís. Hrob.č. Hrob.i. Příjmení Jméno Dat.úmrtí
211-00001 001 Jetter Ansel /Meir/ 1912
211-00002 002 Jeiteles Berta /Bejla/ 1930
211-00003 003 Jeiteles Josef 1911
211-00004 004 Bloch Sophie /Serl/ 1910
211-00005 005 Bloch Moritz /Moše/ 1909
211-00006 006 Bloch Franz /Abraham/ 1909
211-00007 007 Fischl Fanny /Feigele/ 1908
211-00008 008 Berger Salomon /Šlomo/ 1908
211-00009 009 a Klauber Amalia /Ester/ 1913
211-00385 009 b Klauber Josef /Joel/ 1908
211-00010 010 /eroze/ náhrobek chybí 9999
211-00011 011 Bloch Gottlieb /Geršon/ 1908
211-00012 012 Bloch Lotte /Lea/ 1908
211-00013 013 Bloch Otilie 1907
211-00014 014 Bloch Herman /Geršon/ 1907
211-00015 015 Kleiner Pepi /Fajerl/ 1907
211-00016 016 Fischl Wilhelm /Wolf/ 1907
211-00017 017 Bloch Adelheid /Adel/ 1907
211-00018 018 Beiser Leonhard /Eliezer 1907
211-00019 019 Jeiteles Eduard /Elihu/ 1906
211-00020 020 Bloch Therese /Rejzl/ 1906
211-00021 021 Bloch Markus /Meir/ 1905
211-00022 022 Hahn Markus /Meir/ 1923
211-00023 023 Hahn Regina /Rivka/ 1904
211-00030 024 Bloch Max /Moše/ 1904

KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus