Projekt KEŠET
 
O překladu...


 Proč překládáme tak jak překládáme ?

 Ještě důležitější otázka než „proč takhle“ – je samotné „proč“. Domnívám se, že pokud zpřístupňujeme jakýkoli text do jazyka určité skupiny lidstva, musíme pamatovat na celou skupinu. Tedy na všechny, kdo češtinu ovládají, ta pro ně má určité významy a oni mohou být plným právem jaksi „odjinud“ – nejsou povinni znát všechny konotace a třeba i automatismy oné skupiny, která originální jazyk používá. Co je česky, může číst každý Čech. Informace, kterou získá, by měla být jednak česky a zároveň obsahovat  celý svět a celou kulturu originálního jazyka. Důsledna věrnost až otročina při překladu může vést ve svém výsledku ke zkreslujícímu pohledu na překládanou skutečnost. Bez kontextu a  v otrockém  překladu pak může epitaf vyznít skutečně velice obskurně: ráno i večer bušil na dveře, svým krajícem postříkal přetržené a jeho dům byl hostinec ...  (Ne snad, že by někdo takto překládal – to snad jen ten, kdo je samou láskou naprosto naivní a terpve v počátcích anebo človík zlomyslný…). Podobně dopadla i první verze moderního překladu židovských modliteb Adir ba-marom.

1) Jak překládat hebrejské náhrobní nápisy? - pokrač.
2) Ešet lapidot - paní Lapidotová ?  
3) Pátek neexistuje - dny v týdnu

4) Pod pokličku - rozbor a komentáře epitafů v Litni (již brzy)
5) Ešet chajil - I nestatečná může být "chajil" 

6) Odešel na věčnost?  Možná ne ... 
7) V přestřižení (dní) dobře nebo nedobře    -- 
new   


             Zcela zvláštní kapitolou je pijut. Tedy původně náboženská poezie  (společný kořen „poet“) - a odtud potom přeneseně rytmizace epitafu. Původně jsme uvažovali o tom, že některé skutečně krásné epitafy přeložíme i rytmicky – veršem. Ale lidský den má jen čtyřiadvacet hodin a jezero pijutu je tak hluboké, že jsme tyto ambičky přesunuli přímo k hebrejské náboženské poezii – zejména k pijutům liturgickým. (Selichot, jocrot, hošanot apod.) – a tak  na některá úskalí anebo více-významy upozorňuje následující wordovská tabulka. / přineseme v nejbližších dnech/  Stařena stejně tak jako žena v koruně šedin, stařec stejně jako člověk zkušený – pravda je vždycky někde uprostřed. Což ovšem neznamená, že nestojí za to ji hledat…

==============================oooo

1/ soubory   
2/ videa 
3/ o překladu
4/ Nikolšpurk

pozn: Siddur - Stáhnete-li si *word anebo *pdf dokument, a zjistíte, že se vám nezobrazuje hebrejština, stáhněte si, prosím, a nainstalujte tento font.

 

KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus