Projekt KEŠET
 
Holešov - hřbitov, Ša*ch (tj. rav Šavtaj Kohen) a holešovská synagoga 


    Dalším "klenotním" hřbitovem i místem mnoha chasidských návštěv je moravský Holešov.     Po celá léta se mu věnovala společnost Olam (stránky dnes již zrušeny), mj. také            zakladatel   a spolupořadatel tamních festivalů. V roce 2013 (5773) jsme své síly spojili a tak se začala rodit i tato stránka, protože nádherná renesanční synagoga vybudovaná již v 16. století na místě předchozí dřevěné, která shořela v roce 1560, je plná nádherných nápisů, symboliky a vzpomínek. A zaslouží si důkladnou pozornost, která bude jak nám tak snad i vám ku potěše.
     Hřbitov je ve slušné kondici, nicméně v neuvěřitelné erozi, zhruba 41 % náhrobků se už nikdy nepodaří restaurovat a zrekonstruovat tak jejich epitafy. Také v matrikách zejí díry, a tak několik dekád z počátku 18. století vůbec k dispozici nemáme. A i kdybychom měli, způsob ukládaní zesnulých je na tomto pohřebišti velmi nahodilý.

Přesto i tak, zbývá ještě neuvěřitelné množství poezie v kameni a také historicko-stavebních otazníků, jejichž vyřešení by se mohlo stát vděčným tématem patřičních diplomek a bakalářských prací... Přítomnost zámku a křesťanských sakrálních památek přímo in loco a také nedaleká "arcibiskupská" Kroměríž tak mohou  z Holešova udělat lákavý cíl vašich cest za objevováním. Sebe a života...
      Rabi rav Šabataj Meir ha Kohen, obrovský učenec, talmudista a vpravdě Kníže ducha (k jehož hrobu ve tvaru výstavné tumby vede  přímo od obřadní budovy betonový chodníček - patrně z dob ještě před obrovskou Prázdnotou /šoa, protože vypadá jako ze socialistického betonu, ale komunista se o židovský Holešov nikdy příliš nezajímal, museli ho tedy nechat zbudovat ještě židé, kteří si své tradice a svých Moudrých vážit uměli), byl sem do Holešova (jak už to tak bývá, aby vesmír zachoval harmonii) zahnán protižidovskými pogromy pod vedením Bogdana Chmelnického v letech 1648-1649, přes Lublin a moravskou Strážnici, aby se nakonec zde v Holešově ujal úřadu a oblékl funkci (úřad) učitele a rabína. A také, aby zde dokonal. I jeho osobnosti se pokusíme věnovat. 

Synagoga
     1) Úvodní slovo  její výmalbě - video
(5:48)

   2) Dům lásky (video 49:02) - Zhruba padesátiminutové povídání dvou človíčků ztracených  v prostorách holešovské synagogy. Trocha "šachovské" mystiky, plno synagogální symboliky a především krásné  obrazové detaily. Mystika - Vratislav Brázdil, symbolika - Achab Haidler, obraz www.holesovtv.cz

     3) Sefer niflaot (kniha zázraků)-- Bylo to prvního dne po svatém šabatu, třináctého dne v měsíci, když na samém konci židovské ulice začali křesťané v zemi kutati. Výkop přiléhal k zahradě křesťanského lékárníka, na straně druhé byla pole. A odsud vykopali hlavu mrtvého. Netušili jsme vůbec odkud se vzala, jestli ji tam pohřbili před dávnými lety nebo byla-li snad vzata z nějakého hrobu židovského či křesťanského a záměrně tam byla uschována. Tehdy zaradovali se velmi protivníci naši a jásali: "Konečně nadešel ten den, na který jsme tolik čekali! Tady to máme! To je hlava křesťana, kterého židé zavraždili!" A mnoho lidu se shromáždilo, aby si prohlédlo tu lebku, kterou našli  literárně historický komentář k holešovkému pogromu z roku 1774 z pera rav Pinchase Jehudy Lejba z Lipníka. Přeložila Kochavi;  (new)


Šabataj Meir ha-kohen (Šach)

     1) První seznámení se hřbitovem - video (8:21)  //   2a) Kdo byl Šach? (video 11:03) //  2b) Jaký a kým byl Ša*ch ? - jeho životopis (text i video)  //  3) Zamyšlení a malý rozbor jeho epitafu. Docela dole na stránce i soubory ke stažení.

Hřbitov -- se svými několika tisíci náhrobky, překotnému - jakoby "zavináčovitému" stavebnímu vývoji a po dlouhá léta absentujícím zaměření, si jeho detailní zpracování vyžádá ještě chvíli času (zejména v případě pomníků hluboko v zemi léta letoucí ponechávaným bez sebemenšího zájmu). Přesto kliknutím na tuto stánku, se můžete přesvědčit o tom, jak by jeho detailní dokumentace měla a mohla vypadat.


------------------------------oo
pozn: Siddur - Stáhnete-li si *word anebo *pdf dokument, a zjistíte, že se vám nezobrazuje hebrejština, stáhněte si, prosím, a nainstalujte tento font
.

Obsah

1/ soubory   
2/ videa 
3/ o překladu
4/ Nikolšpurk


 

KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus