Projekt KEŠET
 
Koberce písmen  - (výjimečné epitafy s rozborem i ke stažení)

Texty občas někoho obtěžují. Nechť nic neplyne násilím ... Ty, kdo mají zájem především o naše videa (maličko naivní,  jemně patetická a především jen na koleně zpracovaná!!),  si dovolujeme hned v úvodu přesměrovat přímo na něVidea-epi.

   Trochu patetický název této stránky či pomůcky -- já vím. Ale vyvolal ho pohled na textově přebohatá těla „korun spravedlnosti“ nad hlavami nebožtíků úctyhodné obce židovské v Heřmanově Městci, kde jako byste procházeli orientálním obchodem se zručně tkanými koberci zdobenými kaligrafickým dekorem. A co teprve texty těchto "koberců písmen". Některé  – důsledně komponované podle potřeb kryptogramu -  si svoji neobvyklost pouze vyžážádaly, jiné byly takto komponovány zcela záměrně.

         Nevnucuji – chci se o ně pouze podělit (a snad i zachovat pro ty, kteří s hebrejštinou teprve začínají, nebo třeba nikdy nezačnou, protože jejich poslání a naplnění vede po jiném „nativ ha-chajim“ – tj. jinou životní pěšinkou.)

------------------------------------------------------------oo

       Co zde najdete? Jak se stránkou pracovat? Ukázku (navnadění) a nomenklaturní seznam dostupných dokumentů najdete přímo na této stránce. Detaily včetně fotodokumentace epitafu, jeho hebrejskou variantu, případné komentáře, často i s upozorněním na netradiční a složitější obraty, vysvětlením zratek apod. -  to vše pak už přímo v jednotlivých souborech, které vám nabízíme i ke stažení.  

pozn: Siddur - Stáhnete-li si *word anebo *pdf dokument, a zjistíte, že se vám nezobrazuje hebrejština, stáhněte si, prosím, a nainstalujte tento font.

Ukázka (ze souboru 067-koberce-01) :

(k1-14 ) Moses Rab – 1861                snímek

Opět výstavný reliéfně tesaný náhrobek s epitafem komponovaným do kryptogramu (Moše Rab). Zaujme volnými parafrázemi na příběhy z Písně písní – Hledala jsem toho, koho miluje duše má …v kombinaci s běžnými eulogiemi (a kéž je tvůj spánek sladký… )           

Co je na něm ale mnohem zajímavější, jsou myšlenky a obraty posledních řádků. Jako bychom byli svědky stejného pohledu na záhrobí, jaký si traduje svět křesťanský Pohleď s výšin a nějak se přimluv, nějak to zařiď  Navíc, výzva: re u-habita (popatři a věz) je zkušenému uchu dobře povědomý přímo ze žalmů i Pláče.          

Je ale dobré si uvědomit, že tento pohled je jidiškajt naprosto cizí. Už několikrát jsme zmiňovali biblický postoj : Živí vědí, že musí zemřít, mrtví pak nevědí ničeho. Tak tomu je. Nekompromisně. Proto také tak časté narážky na „spánek“ a „procitnutí“. Pan Moše by tedy rozhodně nic „zařídit“ nemohl. Ale – podle zde v Městci na náhrobcích skutečně bezpočtukrát opakované naděje vyjádřené slovy a pro ty zásluhy, jako odměnu za to, budiž tvoje  jiskra vevázána do Svazku života – tedy připojena přímo ke Zdroji života, budhisté by řekli – spojena s B*hem, a pak pochopíme: Závěrečné prosby nemíří přímo k nebožtíkovi (a to ani obrazně), ale především ke Zdroji.

Hier ruht
der Herr Moses Rab, Frieden mit
ihm
er Ferschied am 13.ten August 5621
== epitaf - kryptogr. Moše Rab ==
(M) Našel jsi, to co miluje duše tvá (parf Pís. písní), a nyní jsi už
společně se svým otcem...

(š) Sedmkrát za den jsi ho vyhledával (ps 119:164), protože
jsi k němu lnul celou svou bytostí

(h) Konečně jsi ho našel, blaze tobě, polež si a kéž je tvůj
spánek sladý ....
==o==

(R) Avšak hleď a popatři na dítka domácnosti tvé, jak k tobě
vždycky hleděli s očekáváním,

(a) na vdovu, ženu, s níž jste si dali nezlomitelný slib (brit),
jak k tobě vztahuje své ruce

(b) Tolik v tebe vždy doufali a tys je nyní opustil! Inu, popatři
tam z výsostných Výšin a věz!

(tanceva)

Chesed: (b-03)  Ajzik Neumann ha-levi – 1845 

            Úvodní fráze nijak nepřekvapí : iš zaken we- save jamim, halach ba derech jašar - najdeme na macejvách lidu Jisroele často. Pozoruhodnější je skutečnost, že ad zkena wo-id sejva lo mat ašuro me-netiv ha-emuna“ tedy jeho dosl. kráčení se nikdy neodchýlilo od stezky *Věrnosti“ ,  Zaujme však jeho příběh. Neumanovi, které zde v této části hřbitova v Heřm. Městci potkáme častěji, jsou rodinou dlouhá léta angažovanou v charitativních spolcích Bikur cholim a Chevra kadiša. Pan Ajzik tak – přesně jak to o něm vypovídá epitaf – byl účasten skutečně od útlého mládí, této milosrdné činností svých příbuzných.

            Setkáváme-li se s poukazem na útlé  mládí (me-nauraw) na jiných náhrobcích, může jít nezřídka i o určitou nadsázku. Zde se však na skutečnost, že byl u pohřbů a péče o mrtvé skutečně od útlého věku můžeme zcela spolehnout, protože eulogie  používá hebrejský výraz histapech (od kořene safach), tedy  dosl. přiměšoval se, připojoval se, byl připojován …. Potěší i eufemismus chesed amiti (skutečné, opravdové milosrdenství) označující péči prokazovanou mrtvým. Zkratka gimel-chet (gmilut chasadim) se pak opakuje ještě jednou, a to ve spojení s micvou bikur cholim – péče o nemocné.

            Doslovně zní celá zmínka o *bikur cholim takto: A rovněž nikdy nepolevil  v tom, aby přiložil ruku také k pilnému konání gmilut chesed v rámci bikur cholim. – We-gam me-laasok be-gmilut chesed al bikur cholim lo henijach jado

            Závěrečné řádky překládáme pro čtenáře a návštěvníky hřbitova záměrně  poměrně volně. Nejde pochopitelně až tak o ono  „roztrhání těla“, jako spíš o spolubratřím  naprosto srozumitelnou narážku (be-gufo u-v-meodo), tj.  že charitativním účelům věnoval nejen svůj čas a svoji fyzickou přítomnost (be-gufo), ale rovněž i hojné finanční prostředky (be-meodo).

Ušlechtilý a vážený Ajzik Neumann ha-levi
skonal v noci pátého dne v týdnu, dne 2. tevet
a následujícího dne během příprav na šabat
(erev šabat) 5605 ho pohřbili na tato místa .
=o=
Byl to člověk moudrý, sytý dní a v koruně šedin,
jenž se vždy ubíral přímými cestami a nikdy, ani v požehnaném
věku, neuhnul své kráčení stezkami věrnosti Nebesům. Už od
útlého mládí byl stále ve společnosti členů Chevra kadiša,
bratří poskytujících skutečné milosrdenství a zároveň také
ve společnosti těch, kdo pečují o nemocné. V této činnosti
s vědomím služby Vznešenému nikdy nepolevil. Sloužil oddaně
do roztrhání těla po všechny dny svého bytí zde na zemi...

 

Ke stažení :

067 - Heřmanův městec první díl --  -- i s hebrejštinou ve fontu Siddur ;     Heřmanův městec druhý díl --  word ve fontu Siddur , PDF-soubor   - new  ;     Heřmanův městec třetí díl --  i s hebrejštinou   ve fontu Siddur;


Obsah
1/ soubory   
2/ videa 
3/ o překladu
4/ Nikolšpurk
 

KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus