Projekt KEŠET
 

 

Tahara

 Judaismus (lakonicky zkráceno) vede ve své centrální filozofii ke zvědomění každého našeho kroku životem. A respektuje humanitu – tedy i celého jejího nositele (člověka), až do posledního okamžiku před jeho návratem do prachu země, odkud se (podle tradice) rekrutuje jeho fyzis. (Prach jsi a v prach se obrátíš) – Zvědomění vyžaduje správný úsudek, humanita zase laskavé vcítění. Obojí je obsaženo v tóře a dostáváme se ke tradičním třem pilířům, na kterých stojí vesmíry – soudu, tóře a milosrdenství.

 Neradi bychom, aby následující řádky sloužily jen jako šance zvědavým pro napjaté pokukování za cudně zatažená okna *batej ha-tahara (prostorů pro taharu); Tradice dokonce i v biblických pasážích nedoporučuje zvedat košilku příliš vysoko, aby se neobnažila nedůstojnost a zahanbení, jak tomu bylo například s Noé a jeho syny a v řadě dalších případů. Samozřejmě pohnutky návštěvníků našeho portálu ovlivnit nemůžeme. Snad jedině obrazem anebo příběhem. Literatura zabývající se průchodem Branami pokynu o „skutečném milosrdenství“  (*chesed šel emet) zmiňuje v řadě případů jedno celkem prozíravé pravidlo: Jak se dnes zachováme vůči *mysteriu smrti a důstojné památce lidských bytostí, - tj. povolíme-li (spolu s halachou) v nezbytném případě  šlápnout na hroby „Spících v prachu“ anebo komerčně zužitkovat např.  hřbitovní trávu apod. - je vždy dobré mít na zřeteli, že takto by jednou mělo nakládáno i s našimi ostatky

            V rámci objektivity a snad i jako případnou inspiraci pro ty, kdo by chtěli pohodlnějším způsobem (tj. v češtině) než dohledáváním původních a zdrojových textů získat informace, jak při zakládání budoucích *Chavurat gomlej chasadim postupovat, dovolujeme si „otevřít“ i tyto otázky. 

 Příprava
Od netilat k *chamol
Tahara
Halbaša
Tachrichim
Dodatky


 

KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus