Projekt KEŠET
 

Kol bo al avejlut

 
přehled témat a oddílů
 
První oddíl – úcta k mysteriu smrti
                                                                                               strana:
i.-1. – *bikur cholim, *refuat be-isur,  *goses aj.                                                     16
i.-2.vylévání vody v sousedství, postup *keriji        (ke stažení - box)                       24
i.-3.úcta k mysteriu smrti, zkouška ohněm, zatlačení očí, žádný zisk ze smrti            33
i.-4. – co znamená úmrtí pro snoubence, svátky apod. Trvání smutku                          63
i.-5. -- *tumat kohanim; děti kohanim, lékaři, rabíni                                                  69
i.-6.postup a zvyklosti *tahary, *tachrichin            (viz také podrobně)                    85   - new
i.-7. – epidemie, pohřební doprovod a řeč                                                                 96
i.-8. – doprovod mrtvého (levijat ha-met) – běžně a ve svátek                                   105
 
Druhý oddíl – smutek (*aninut)
 
ii.-1. – Smutek (*aninut) podle orajty a de-rabanan                                                 109
ii.-2. – Smutek (*aninut) o šabatu a svátcích                                                           127
ii.-3. – výjimky z *aninut; *likut ecmot                                                                    137
ii.-4. – Pokyny, které dodržuje i *onen                                                                    149
 
Třetí oddíl – hřbitov
 
iii.-1a.obecně                                                                                                   162
iii.-1b. – údržba                                                                                                    168
iii.-2a.pohřeb                                           (viz také jednodušeji - zde)                  173
iii.-3. -- *nefelachim, otevření jejich hrobu, manipulace s ostatky                              199
iii.-4. -- *ciduk ha-din, Kel mole rachamim, kadiš na hřbitově, trhání trávy                  208
iii.-5exhumace, obecně       (ke stažení - box)                                                      217
iii.-6. – zákaz manipulace s ostatky a výjimky                                                           223
iii.-7. – kohanim na hřbitově                                                                                   249
 
 
Čtvrtý oddíl --*sedmidení
 
iv.-1. -- *avelut obecně, první den, třetí den, *sedmidení                                          257      
iv.-2. -- *seuda, modlitby, *nichum                                                                         272
iv.-3. – sebevraždy                                                                                                299
iv.-4. – práce a živnost během *avelut                                                                     321
iv.-5. – vyjímečná ustanovení o obživě a živnosti                                                       329
iv.-6. – šabat a svátky                                                                                            335
 
Pátý oddíl -- *šlošim a jarcajt
 
v.-1. -- *šlošim a svatba                                                                                        350
v.-2 – kadiš                                     (vše o kadiši najdete zde)                                 365
v.-3 maceva (minagej macejva) -  ke stažení - box                                                378
v.-4. – jarcajt, hazkarat nešamot                                                                            388
 
 
 
 originální text v hebrejštině najdete v PDF formátu na adrese www.seforimonline.org
 
 
 
 
 

KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus