Projekt KEŠET
 

 Obsah - zpět na obsah

Kol bo al avejlut – je vynikající a takřka univerzální kompedium vzniklé v prvních dekádách 20.století. Je věnováno – jak už název naznačuje - problematice *avejlut. Autor zcela záměrně parafrázuje jiné *Kol bo – halachické kompendium z přelomu 15. a 16. století, které jakoby shrnovalo a „popularizovalo“ jiný halachický zdroj – spis Orchot chajim z pera rav Aharona ha-Kohen z Lunel.
Středověké *Kol bo (volně přeloženo *Vše v jednom, *Vše o tom anebo chcete-li  *„All inclusive“ ) je opředeno řadou otazníků. Nevíme s jistotou, kdo je jeho autorem, zda anonym anebo sám rav Aharon ha-Kohen. Nevíme ani, kdy přesně vzniklo – jediné, co věda doložit může že to bylo někdy v době před prvním (1490, Neapol) a druhým (1519, Konstantinopol) tiskovým vydáním. Získalo si ale všeobecnou oblibu a nakonec se stalo vyhledávanějším než vlastní zdrojový text *Orchot ha-chajim. Nejinak tomu je i s *Kol bo al avejlut. Autor respektuje členění halachot i jednotlivé tematické oblasti, tak jak je můžeme nalistovat v Šulchan aruch, uvádí však okamžitě až marnotratnou škálu odkazů pramenů – z nichž k některým se v našich zeměpisných šířkách vůbec nemáme šanci dostat – a nešetří ani kokrétními příklady. Právě tím, je jeho práce neuvěřitelně svěží a zároveň velice hodnotná. A zdá se, jak informuje úvodní list, že i novodobé *Kol bo je přepracovaním jiného zdrojového textu *Ach le-cara (Přítel v utrpení)

Obsah - zpět na obsah


 
 
1/ Úvod
    Jen několik základních  - víceméně encyklopedických informací o Grünwaldově práci jsme uvedli přímo zde. Jeho pohnutky a cíle obsahuje jeho vlastní předmluva ke spisku "Kol bo al avejlut"

Přehled témat a oddílů
 (pro větší přehlednost se zde budou objevovat postupně všechny již zpracované kapitoly.)

    Obsah /orientačně  - pro vaši informaci  ke stažení wordKESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus