Projekt KEŠET
 
Chevra kadiša (Pohřební bratrstvo) 

1)
Začněme bakalářskou prací Ester Krištofové z roku 2008, kterou si můžete stáhnout buď vcelku přímo z netu (56 stran), anebo v jemně zkrácené verzi (24 stran) od nás z Kešetu; Přináší rychlý informační servis k tomuto tématu:

   
     Podle profesora S. H. Liebena, významného představitele pražské předválečné židovské obce, se název Pohřební bratrstvo patrně vytvořil z názvu Bratrstvo mrtvých vzešlého ještě z tereziánského úředního slohu. Původně všechny spolky nesly název Chevra kadiša. K tomuto názvu byl potom připojen speciální účel spolku.V polském Lešně například působil v 18. století svatý spolek židovských krejčí, zlatníků, prýmkařů, holičů a kožešníků.V průběhu doby se však vžilo jméno Chevra kadiša jako název spojovaný téměř výlučně s označením Pohřebního bratrstva. V poslední čtvrtině  17. století se ve jménu těchto spolků začínají objevovat slova „gmilut chasadim“, prokazování milosrdných skutků.... 

KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus