Projekt KEŠET
 

214 - Opava / Troppau

Popis hřbitova : Hřbitov je součástí trojdílného městského hřbitova tvořeného hlavní katolickou (dnes komunální), bývalou nekatolickou (evangelickou) částí, kde se dnes nachází modernizovaná obřadní síň, a židovskou sekcí. Tento trojkřídlý hřbitov z konce 19. století  (založen 1892) je sám o sobě unikátem, z hlediska židovského pohřebnictví pak představoval typické poemancipační (moderní) pohřebiště respektující již běžný úzus – tedy jakési hřbitovní arboretum. Decimace židovské populace a novodobá česká historie se na něm podepsaly podobně jako na ostatních. Paradoxně ale během komunistické éry (možná právě jako součást městského hřbitova v  Opavě) unikl osudu hřbitovů v Bruntále, Krnově a v Ostravě – které byly surově a „na stojáka“ prodány, posléze zrušeny a odtěženy.

            Hřbitovní plocha je tvořena dvěma základními poli, mezi nimiž vede hlavní cesta, která jakoby pokračuje na ose za obřadní budovou. Každé pole pak  děleno příčně cestičkami na tři další Nejstarší náhrobky se nacházejí vlevo od obřadní budovy, vpravo bylo původně asi dětské oddělení. (Dnes s naprosto žalostném stavu s několika ojediněle dochovanými náhrobky.)  Pocitově tak vlastně hrobová část hřbitova začíná teprve na ose za obřadní budovou – vlevo  nákladnými a výstavnými hrobkami proslulých opavských rodin, napravo pak památníčkem obětem šoa, reprezentační částí, hroby haličských židů a dále dozadu standardními rodinnými hroby a hrobkami. (viz náčrtek)

            Hřbitov není v nejlepší kondici. Léta zanedbávání se na něm citelně podepsala, na první pohled nacházíme velké množství prázdných hrobových míst (v katalogu označeno jako *phm), nicméně spolehlivě určit, zda některé popadané náhrobky náhodou ještě neleží pod prstí bez patřičné rekognoskace v této chvíli nelze.  Avšak i ty,  které na své vztyčení znovu čekají,  tvoří vysoké procento. Z dosud dochovaných a také z některých popadaných fragmentů však lze spolehlivě usoudit, že ze stávajících novodobých hřbitovů ve Slezsku by právě opavský (po nezbytných úpravách) mohl reprezentovat slezské židovstvo a jeho funerální kulturu po roce 1852 asi ze všech nejlépe. A že si tedy uvedení do důstojnějšího, dobovému kontextu odpovídajícího stavu rozhodně zaslouží.

 Charakteristika a zvláštnosti : Prvním charakteristickým rysem opavského  hřbitůvku je samotný fakt, že byl již v roce svého založení koncipován jako součást městského hřbitova se záměrem posloužit více konfesím. Což ovlivnilo nejen půdorys celého  „troj-konfesního“ hřbitova, ale i estetický a kamenický „rukopis“ všech jeho tří částí.

Z hlediska židovské historie devatenáctého století ve Slezsku pak  každopádně nutno upozornit na  výskyt rodinných vazeb např. na nedaleký Krnov, Ostravu a Bruntál (ačkoli poslední dvě lokality lze dnes dokumentovat již pouze z listinných pramenů – hřbitovy byly zlikvidovány);  Dále pak  duchovní orientaci Opavy směrem na Polsko a jako téměř na každém židovském hřbitově u nás -  jakousi „haličskou“ sekci.

Třetím charakteristickým rysem je jeho „parková“ úprava a pochopitelně existence pozoruhodných zejména secesních náhrobků a hrobek.

Za zmínku stojí i poměrně mohutný památník obětem první světové války v pravé zadní části. A to z důvodů, které si jistě dosadíte sami. Židovský živel byl přirozenou součástí tehdejší Opavy.

Jazyk a skladba epitafů
: Opět s ohledem na dobu založení a další historický vývoj – emancipační a sekulární vlivy jsou nepřehlédnutelné. Hebrejština ustupuje latince, řada epitafů si vystačí jen omezením na jméno a data. Přesto i zde – zejména u nejstarších pohřbů se setkáváme s klasickým kultivovaným pijutem a některými perlami.


Symbolika :  Více než o symbolice se v Opavě vyplatí hovořit o secesním vlivu na tvar a dekor velké části hrobů. … Signováno celkem  x kamenických firem, z nichž procentuelně nejhojněji zastoupeny firmy :  …..


p.s. Katalog příjmení a evidenční katalog hřbitova nalistujete zde


 

 

KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus