Projekt KEŠET
 
Média - rozhodně nechceme suplovat klasické vyhledávače, stránka "Média" by měla sloužit jen jako jakýsi příruční seznam zajímavějších odkazů - ať už na aktuální zprávy o stavu a údržbě hřbitovů anebo na dlouhodoběji zamýšlené projekty. Hřbitovy a lokality klasifikuje podle  kešetové nomenklatury a pro zbytek platí stále totéž: "Moudrost je z vidění"...
(Kliknutím na vybrané téma se prolinkujete přímo k odkazu, reportáži anebo článku. Dovolujeme si jen upozornit, že mediální servery články někdy mažou. Pokud je již nenajdete, není to naše vina.)

069 - Hluboká n. Vlt
 - (po ztrátě dat na portálu sedmička, sem linkujjeme práci paní  Aleny MIttner. Shodou okolností ji najdete i na stránce odborných statí.) 

088 - Hroznětín (Lichtenstadt) - o historii židovské komunity, jejích synagog a také tamního hřbitova píše na webu v článku Hroznětínské židovské ghetto citlivě a zasvěceně Chajim Kočí z karlovarské židovské obce. Historické i nedávné snímky zachycující stav hřbitova spolu s dalšími údaji o vývoji lokality najdete naopak na této adrese; Další snímky zachycující stav hřbitova (ale také jediné dochované pohledy na tamní synagogu) si nalistujete zde.

205 - Nová Cerekev : Sdružení NOCE (Nun-Cadi = zkratka pro Novou Cerekev) podporující obnovu nádherné cerekevské synagogy a také přilehlého hřbitova. Užitečné informace pro ty, kdo chtějí pomoci "svým" hřbitůvkům 

306 - Teplice : Po rekonstrukci obřadní budovy se dočkal určitých úprav i haskalový a poměrně rozlehlý teplický hřbitov. (Reportáž nezapře určitý oficiózní tón, ale podtóny jsou důležitější a hřbitov prokoukl. - Pozn. Snímek je zajímavý také jako argument pro všechny fanatické křiklouny, že na židovský hřbitov strom nepatří - viz Mikulov

321a -  Uherský Ostroh : Ne vždy kolují pouze potěšlivé zprávy. Podronosti vám sdělí s.r.o.  Jakub, Brno. Jakmy k dnešním hrobům, tak se bude tančit na našich ...

400 - Židovské hřbitovy : Vynikající web Tomáše Plesingera, komplexně mapující problematiku židovských hřbitovů. Časté aktualizace, mnoho fotografií.

 

KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus