Projekt KEŠET
 

 

Židovský hřbitov ve Stříbře  (291)
 
 
Stříbrský židovský hřbitov byl zpracován péčí dr. Václava Adalberta Chvátala v roce 5764 a plný dokument (vydaný ručně v xero-kopiích) včetně poznámek, úvodní víceméně genealogické stati, patřičných registrů a fotografií jednotlivých náhrobků najdete přímo na jeho adrese: Muzeum Českého lesa v Tachově; a patrně také v Praze v Židovském muzeu u paní Vlastimily Hamáčkové. Václav Chvátal nám svoji práci poskytl, abychom mohli její výsledky včlenit do komplexní databáze Keshet, za což mu tímto srdečně děkujeme.
 
 
Popis hřbitova  - stříbrský židovský hřbitov je poměrně mladý (Jiří Fiedler datuje jeho založení k roku 1900), listinné prameny žádný jiný (starší) nezmiňují. Je údajně ve velmi dobré kondici a to zejména díky manželům Řezníčkovým, kteří bydlí v býv. domku správce hřbitova a o toto políčko života se pečlivě starají. Svému „mládí“ odpovídá celkový vzhled hřbitova a epigrafika. Jedná se především o po-emancipační náhrobky, často velice moderního typu. Dobrá třetina z nich však padla za obět „sběračům kvalitního kamene“, takže část hřbitovní plochy tvoří jen prázdné obrubníky a sokly. Je také otázkou k zamyšlení (a za tím účelem by jistě stálo za to pokusit se najít i nějaké dobové snímky hřbitova), zda stojí všechny náhrobky (ony koruny chval) skutečně na svých původních místech. Protože v poměrně za sebou jdoucím pořadí vložení se nečekaně setkáváme s „datačními“ skoky.
 Nejstarší čitelný náhrobek je z roku 1902; poslední pohřeb se zde konal v roce 1993 (nicméně v poválečné éře zde byla uskutečněna už pouhá tři vložení);
 
            Historii stříbrských židů ani existenci hřbitova nepovažují místní rodáci ani památkaři za příliš významnou, protože internetové portály obce se o židech vůbec nezmiňují.
s výjimkou dobře vedeného portálu Stříbro.net
(který, možná že pro nedostatek jiných materiálů zmiňuje události spojené s Kristallnacht 1938 v tamním regionu)
 
 Charakteristické zvláštnosti – jak jsme již zmínili, tamní hřbitov žádná velká překvapení nechystá. Výjimkou snad může být náhrobek paní  Friedy Loebner (ag-75), velice úpravný kámen tesaný do leštěné žuly s uvedením citátu „Nur die Vergessenen sind tot.. (Ovšem nezapomínejme že příběhy, osudy a životy bystotí zde odpočívajících jsou v Očích Nebes nade všechna estetická a pseudo-estetická kritéria);
O spolkovém životě stříbrských židů, konkr. o existenci spolku IVRIA svědčí text náhrobku Isidora Ritze z roku 1905, kde je dotyčný spolek podepsán jako donátor náhrobku. ag-05;
 
            Textová skladba – v rané fázi existence hřbitova bylo ještě zvykem „otevírat“ epitaf klasickým hebrejským citátem, tak se  hned u druhého žulového obelisku ag-02 – náhrobku Dr. Ignaze Gruenera dočítáme motta složeného z parafráze ps 84:12 – Holech tamim we-foal cedek – lo jimane le-ojlam – Ten kdo se ubírá bezúhonně a koná spravedlivě – tomu Vznešený neupře ničeho…
            Jen o kousek vedle u zdi se tyčí pomník pana Isidora Sigmunda Rizte, kk. Suplent a.d. Deutschen Staatsrealschule in Pilsen, jehož epitaf se otevírá bratrským : Car lanu alejcha, achinu … Stýště se nám po tobě, bratříčku…
            Pomineme-li poněkud „rozvinutější“ větu“:  K žalostnému bolu mateře a sestry své.. (odešla) – le-kaav ima we-achota  na náhrobku slečny Pauly Winternitz z roku 1917 --  ag-29
potkáváme další vstupní verš až u náhrobku ag-49;  „Běda, zánik ho pohltil v rozkvětu jeho dnů..“ – Aha, be-mivchar šanotaw ibud..  -- na vandalsky poničeném hrobě rav Ernsta Hoffmana. (A protože je vždy vhodné, aby se nikdo příliš nelišil od zvyklostí svých předků a také zvyků obce, jsou to také poslední hebresjké znaky na této skleněné desce.)
Poblíž ležící torzo zase dvojjazyčně (hebrejsky a německy) zmiňuje klíčové „pohřební“ moto z knihy Genesis – Prach jsi a v prach se obrátíš
Velice zajímavý a textově poměrně bohatý je částečně zeorodovaný náhrobek rav Moše Elihu ag-52, který si ještě zaslouží bližší pozornost, protože datace (zdá se) není spolehlivě určena, jednalo-li by se však skutečně o rok 626 malého letopočtu (jak datuje rukopis dokumentace), bylo by nutno posunout stáří hřbitova do roku 1866. S největší pravděpodobností však půjde o rok 1906
 
p.n.
ha-rav, korunovaný šedinami a dokonalostí,
náš učitele a rebbe Moše Elihu (budiž mu přán pokoj)
..
Odešel 28. ijar 666 malého počtu
Moše byl věrným pastýřem
milován a oblíben v očích všech,
(protože) bez jediné poskvrnky
všem sloužil více než půl století.
Jim všem zůstane jeho dobré jméno líbezným
...
(tanceva)
 
Podobně květnatý je i vedlejší náhrobek rav. Nathana Weila z roku 1912.  Po textové stránce upoutá obrat plný biblických názvuků: u-lavodat Jocer Harim haja zahir – Byl bdělý, aby vždy sloužl Formovateli velehor (Jocer harim je jeden ze vznešených titulů Panovníka podle am 54:13) ag-53
 A nakonec skutečně méně tradiční spojení : šaqa šamšo lo-be-onta  tj. Jeho slunce zapadlo v nepravý čas… u náhrobku stříbrského továrníka rav. Otto Naschauera z roku  1913 - ag-54
 
 
 
 
 
Jména (příjmení)  viz  --  SEZNAM
 
                                                                                  (7. nisan 5765)
 
Dochovaná jména a příjmení na stříbrském žid. hřbitově (291)
 
 
 
prijmeni
jmeno
jmeno_otce
(Alter)
Josef Alter
Chajim Mordechaj
(Bergler)
(eroze)
gb. Zunterstein
(BeruBern)
Josef Dov
Jehoša
(xyz)
Cvi Jaakov
Jekutiel Zalman
(xyz)
Jicchak Ajzik
Aharon
(xyz)
Mirjam Eijte
ne
(xyz)
Moše Elihu
ne
Bergler
Eleonora (Elka)
ne
Bergler
Emma (Ester)
ne
Bergler
Sigmund (Šemuel)
ne
Bergler
Simon (Jišajahu)
ne
Bergler
Therese (Cajerl)
ne
Bloch
Hanns Karl
ne
Bondy
Julie
ne
Bondy
Karl
ne
Brunner
Amalie
gb. Stein
Brunner
Simon (Šimeon)
Epstein
Bernhard
ne
Epstein
Idl
ne
Epstein
L.
ne
Epstein
Simon (Šimeon)
ne
Epstein
Šalomoun /Šlomo/
ne
Fischer
Kathi
ne
Fischer
Simon
 
Fleischer
Alfred
ne
Fleischer
Luise
ne
Fleischer
Salamon
 
Freund
Kejla
ne
Gans
Bernard (Jiššachar Berl)
ne
Gans
Berta
ne
Glueksmann
Moše Jischak
ne
Gruener
Ignaz
ne
Gruenhut
Josef
ne
Heller
Hana (Chana)
ne
Heller
Rosa (Chana)
ne
Heller
Wilhelm (Benjamin Zev)
ne
Hofman
Ernst
ne
Huebscher
Anna (Hendl)
ne
Huebscher
Herman (Cvi)
ne
in loving memory
 
Kohner
Anna (Hindl)
Epstein
Kohner
Josef
Moše Chajjim ha-kohen
Kohner
Marie
ne
Kohner
Simon
ne
Kraus
Fanni (Frodl)
Cajerl +
Kraus
Ignaz (Jicchak)
Rachel (Rochel) +
Kuebl
Julius
ne
Kuebl
Rosa (Chana)
gb. Frisch + Moše + Frajdl
Kuebl -ová
Marie
gb. Gotschy -ová
Loebner
Albert (Abraham)
ne
Loebner
Edmund
ne
Loebner
Frieda (Rejzl)
ne
Loewy
xyz
 
Nashauer
(eroze)
(eroze)
Nashauer -ová
(eroze)
(eroze)
Naschauer
Otto (David)
ne
Popper
Berta (Rejkl)
Popper
Leopold
ne
Popper
Markus
ne
Popper
Minna
gb. Abeles
Premsler
Jakob (Jaakov)
ne
Rauscheer
Oskar
 
Ritz
Isidor Sigmund
ne
Rosenberger
Franziska (Fejla)
ne
Sandl (Sandal)
Mojte Rachel
Uri
Schwarz
Leopold (Meir Ari)
ne
Schwarzkopf
Anna (Chana)
ne
Strass
Šprinca
Hercl
Turková
Růženka
gb. Kuebl
Weil
E.
ne
Weil
Emma
ne
Weil
Ernestine (Rochel)
ne
Weil
Hugo
 
Weil
Nathan (Jonatan)
ne
Weil
Philipp (Šraga)
ne
Weil
Therese
ne
Weil -ová
H.
ne
Weil -ová
L.
ne
Weiner
Beata (Breindl)
ne
Weiner
Moritz (Moše)
ne
Winternitz
Paula (Feierl)
ne
Zunterstein
Kathie (Krajndl)
Zunterstein
Sigmund (Šimeon)
 
 
                                                                                              (7. nisan 5765)

KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus