Projekt KEŠET
 
Za Třebíč (a Telč) krásnější  - jeden příběh z provincie
 
 
  Třebíč - městečko bot a ponožek, s památkovými perlami chráněnými UNESCO…  Možná je to právě ta „fusaklová tradice“, co působí na její obyvatele a především úředníky, že s velikou oblibou skutečnosti zaměňují. Jak se komu hodí. Asi jako se mění ponožky. Tuhle nedávno to byla miminka Nikolka a Veronika,  které deset měsíců vychovávali vyměnění rodiče, nyní zase letí téma „historicita dlažby“.
Třebíč - městečko bot a ponožek, s památkovými perlami chráněnými UNESCO.  A taky jediné město, kde se památkáři brání instalovat tzv.  stolpersteine. Malé nenápadné jako dlažební kostka veliké kameny potažené mosazí, které vtipným, pietním a velice vkusným způsobem připomínají perzekuci lidí během šoa. Podotýkám připomínají ji tak po celé Evropě, jen v Třebíči ne!!

Důvod? - zeptali jsme se na Shekelu na sklonku září 2013 a na sklonku Sukot 5774. (Celý článek najdete zde.) A tím k nám do *suka namísto krále Davida, posledního z vzácných *ušpizin vešel sám Adam. Jak to lidské uskutečňování, ono *maase, pokračovalo, vás chceme seznámit - chronologicky, jak vývoj postupoval, právě v tomto příběhu. Pro někoho bude jen kronikou. Pro někoho inspirací a potvrzením toho, že se stará moudrost neplete, učí-li: Když nevíš, co počít, nezoufej, ale každopádně konej. Něco, cokoli, I kdybys měl jenom přeložit dva balvany uprostřed brázdy...."

24-09-2013 - oslovujeme přímo telčské památkáře. Paní ředitelka Veselá jedná obratem, upřesňuje, že Telč rozhodně štolpíky v Třebíči nezakázala. Poskytuje nám dokonce i plné znění "posudku" o který "někdo" (pravděpodobně Třebíč zastoupená paní Lenkou Matouškovou) požádal. Střelka Černého Petra tedy míří tímto směrem. A my zákonitě také ..
25-09-2013 - protože podíváte li se dobře na dotyčný posudek, skutečně nic nezakazuje, ale několik jeho vět soudného člověka notně zarazí. Inkriminovanou větu najdete na konci druhé odstavce: Usazení kamenů /.../ přineslo nezanedbatelný zásah do stávající kamenné dlažby, která byla /.../ zdárně rekonstruována /.../ s cílem vytvořit historicky pravdivý a adekvátní povrch ... A najdeme i další nepříliš šťastné obraty. Naprosto děsivý (sic!!) je ovšem odstavec čtvrtý.  Nicméně navzdory všemu, stopa míří do Třebíče, které komunikace a chodníky patří a která jediná povolovala ty dva již osazené a patrně také už nepovolila ty další "štolpíky". Zda město Třebíč, které jsme mezitím již také oslovili, vůbec odpoví a jak odpoví, přinesou naše další reportážní vstupy :) 
26-09-2013 - město Třebíč mlčí. Ze zákona na to má ještě 14 dní právo. Ale přesto se posouváme dále a střelka viny také. V této chvíli to vypadá, že hlavním hybatelem celého nedorozumění (a všichni cítí, že navýsost trapného nedorozumění!!!) je Jaromíra Hanáčková, šéfka MěKS Třebíč. Paní Hanáčková (která paradoxně sama na jeden štolpík přispěla a teď jí leží  dosud neosazený v Zadní synagoze) totiž na jednání zastupitelstva mylně informuje třebíčské radní, že usazení dalších kamenů zakazují vnitřní předpisy UNESCO. Vše je zapsáno a nahráno.  (bod  jednání 43 ve stopáži 4:15:44 - ovladače nahoře nad tabulkou). 
Paní Hanáčková spolu s Radou města jsou asi jediní v Evropě, kdo mají  k dispozici písemné dokumenty o tom, že si UNESCO v Třebíči štolpíky nepřeje! To bude také poslední dokument, který budeme chtít ve fotokopii anebo v PDF vidět. --  Protože se jedná o rozhodnutí naprosto pozoruhodné!! Vždyť na pražském Josefově, rovněž chráněném UNESCO je takových kamenů okolo sedmdesáti. Jsme  tedy u cíle a nyní nutno jednat...

     Jak? Čím víc nás požádá Třebíč o revokaci nesmyslu a o návrat k logice, tím spíš se podaří odčinit pochybení jedné, navíc vlastně ochotné paní. Naše bábí o takových říkávala: "Nebožka pilná - přetrhla se vstoje..." Ta prosba oslovit radní Třebíče není bonmot. Děkuji všem, kdo sáhnou k činu. 
(epodatelna@trebic.cz)
Ale věřím, že do půl roku se to dá do pohody. Ostatně proti naivitě argumentů pí ředitelky Hanáčkové svědčí samotná existence dvou již usazených štolpíků před soukromými objekty. To prostě jen město Třebíč zase šláplo do psí hromádky... a "vybobkovalo" se z nešikovně formulovaného dobrozdání...
     Úsměvná douška: ...jedinou velmi negativní vlnu diskuse vyvolalo umístění nevkusných znaků UNESCO na objekty v okolí ghetta a baziliky. Mají podobu kosočtverců s červeným sklem uprostřed, docela spontánně se jim po Třebíči říká „pindule“ (promiňte mi ten výraz) a vedou k logické úvaze, že jde o označení nočního klubu, čili bordelu. O odstranění se pokoušela řada občanů, ale marně. Český výbor UNESCO znak v této podobě schválil, památkáři námitky nevznesli a vedení města nevkus nevnímá. Občas někdo na protest ke kosočtvercům UNESCO domaluje patřičné příslušenství, ale celý problém pomalu odeznívá do ztracena... 

10-10-2013 - město Třebíč zveřejňuje oficiální a kladné stanovisko památkářů k instalaci štolpíků a úřadující pan starosta dopisem znovu potvrzuje, že Třebíč projekt Stoleprsteine podporuje. Děkujeme všem, kdo napomohli rozumu. A napomohli zároveň také naději, že se vyplatí konat, neboť, jak píše Tomáš Beňadik: Kdykoli proběhnou víc jak dva dny, aniž bych něco cíleně menil, vím, že cosi dělám špatně ...

Doplňkové materiály :  
a) Vůdce daroval židům město -- ještě k posudku  
b) oficiální reakce města Třebíče a informace o vývoji najdete zde.
c) závěrečné a tentokrát již odborné stanovisko památkářů


KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus