Projekt KEŠET
 
Židovské hřbitovy -- (orientace v záložkách na liště)

Na liště najdete kapitoly:

Stav dokumentace - najdete v kompletní verzi i s prolinky na další soubory zde, zkrácený kvartálně aktualizovaný přehled rozpracovaných a zpracovaných lokalit - v   sekci Úvod.

Popisy hřbitovů si kladou za cíl, vytvořit jakéhosi webového průvodce po českých, slezských a moravských židovských hřbitovech. Žádná encyklopedie, spíš čtení pro navnadění ha "highlights" a pro seznámení se samotným hřbitovem.

   
Katalogy  - uvítá každý badatel a genealog. V podstatě excelové tabulky se všemi dostupnými daty (s výjimkou vlastních epitafů a jejich překladů).Ty uvádíme i s komentáři a do posledního znaku nejen v databázi, ale také v příbuzné a rovněž vítané sekci epitafy. Tam konkrétně na stránce *Klalim (z hebrejského *klal - celý, úplný, hotový)   SchémataPro lepší orientaci  při návštěvě hřbitovů určitě využijete (byť nezřídka velice naivní) schéma s uvedením, jak hřbitov členíme a jak jsou číslovány jednotlivé hroby. Obrovský kus záslužné práce v tomto ohledu koná Václav Chvátal z Tachovského muzea, moravské hřbitovy zachycuje - poněkud méně pěčlive pan Jaroslav Klenovský.

Videa : Pro někoho možná příjemným doplňkem k *popisům hřbitova, pro jiné třeba hlavním "sledovaným" programem se mohou stát také kratičká videa. Pro rychlý náhled je umisťujeme na you tube - viz ukázka  (kvalita pak odpovídá jůtůbáckým poměrům - vážným zájemcům rádi zpostředkujeme o něco lepší "snímky" poštou anebo e-mailem.)

 
Také „andělé“ některých lokalit, lidičkové, kterým  ten nebo onen hřbitov přirostl k srdci a nezřídka i „vrostl“ do dlaní, mají své příběhy. Také oni si zaslouží, aby se jejich *toldot (jejich příběhy) neztratily docela… I jejich příběhy najdete postupně v sekci příběhy.
 
Příběh / Příběhy -  Často zastrčené stranou od lidí, zanedbané, jakoby opuštěné…   -- nikdy ale  nezůstaly  opuštěné docela.  Zeptejte se místních, kde začínali s kouřením a prvními milostnými zkušenostmi, zeptejte se těch, kteří pamatují více, a pokud bude dobrý den,  otevře se to, co Nebesa milují nejvíce – příběh. Někdy je to příběh těch, kteří tam odpočívají, jindy příběh těch, kteří jim pomáhali anebo škodili. Lidstvo je (podobně jako Chrám)  předznamenáno oběma sloupy. Jachinem a Boazem – lidskostí i nelidskostí.  Ale teprve příběh zakládá na vztah. (Jako třeba u děvčátek z Velhartic, účastnic projektu Zmizelí sousedé) Je naším přáním, zachytit všechny ty příběhy  – bez ohledu na jejich příchuť – drsnou anebo nasládlou …

    Otazníky:   Důsledným zpracováním každého hřbitova získáváme jednak stěžejní podklady pro vlastní databázi, ale kromě toho  se vždycky narodí také množství otazníků. Kdo byli ti, jejichž hlavu dnes zdobí ty nejkvětnatější epitafy, a kdo  ti, kdo jim ta Svatá slova do kamene poskládali?  Ale také, proč je hřbitov tak zanedbaný, co může znamenat ten který symbol apod.  Právě v této sekci spoleháme i na vás, uživatele portálu Kešet. 
     Ne všechny příběhy jsou radostné. Ale veřejná kontrola stavu těchto hřbitůvků - to je právě obrovský potenciál ve vašich dlaních. Díky vám se podařilo maličko pohnout směrem k rozumu například v kauze Mikulov, ale kolik židovských pohřebišť zůstává stále napospas? Budeme vděční, pokud se s námi spojíte pokaždé, budete-li mít chuť k problematice cokoli dodat a to buď na adrese j.achab@volny.cz  anebo v diskuzi zde.

Verše asi nepotřebují žádné velké komentáře. Ostatně, stačí kliknout - stránka se představí sama a sama vás požádá o spolupráci.
           
(Highlights) : Nepředpokládáme, že by každý badatel měl tu trpělivost, aby si „prolistoval“ celý Kešet -- náhrobek po náhrobku – jenom proto, aby se potěšil jejich kouzlem a poezií. Proto na nejkrásnější  epitafy  upozorňujeme v sekci Epitafy. Té je ovšem vyčleněna její vlastní *záložka.  Najdete tam i obraty těžko vysvětlitelné, které nedokážeme dost spolehlivě přeložit. Budeme vděčni každému  za jeho  pomoc

=============ooo============== 
 
a dále také:
   Texty :
Kešet znamená oblouk.  Nezapomenu, když jsem v roce 1999 hledal tehdy ještě na "Jáchymce" podklady ke hřbitovům přímo v sídle Židovského muzea, neměli tehdy nic víc než Hugo Golda a tři A3 jakýchsi soupisů z archivu. Dnes se dokumentaci židovských hřbitovů věnuje celé oddělení a za ním zůstává neuvěřitelný kus práce. Zájem o hřbitovy se rodí i na regionální a lokální úrovni a proto pevně věříme, že existence KESHETU  inspiruje některé z badatelů, historiků, archivářů a lidí  „mocných“ slova, aby doplnili příběhy jednotlivých hřbitovů tím, co potkali na své cestě zase oni,  neboť když už se ke hledačům společné paměti nás všech (jako národa a lidstva) dali , velice dobře rozumějí pravidlu:   Nikdy nezapomeň na to, cos v životě potkal, a uč to své potomky a vnuky  /Dt 4:9/. Pro jejich příspěvky je určena sekce archivní prameny, kde bychom rádi zveřejňovali i všechny užitečné odkazy na webovské stránky o jednotlivých lokalitách. Všechny tyto informace najdete v samostatné sekci -
Texty.

Média - rozhodně nechceme suplovat klasické vyhledávače, stránka "Média" by měla sloužit jen jako jakýsi příruční seznam zajímavějších odkazů - ať už na aktuální zprávy o stavu a údržbě hřbitovů anebo na dlouhodoběji zamýšlené projekty. Hřbitovy a lokality klasifikuje podle  kešetové nomenklatury a pro zbytek platí stále totéž: "Moudrost je z vidění"...

 
          (O všech aktualizacích  budete informováni v *Novinkách anebo e-mailem.) 
 

KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus