Projekt KEŠET
 

Modlitby lidu Jisroele 
(zejména) v souvislosti s kategorií *chesed šel emet

 
 

Tato sekce je maličko běh na delší trať. Pokusíme se přinést co nejvíce, avšak ne za každou cenu. Ostatně seznam modlitebních textů vám k dispozici je. A zbytek je už ve vašich dlaních. Četba i studium těchto textů však přeci jen předpokládá alespoň bazální orientaci v židovském pohledu na modlitbu. Tu vám opravdu pouze v krátkosti, jakýmsi crashcoursem  dokážeme nabídnout na lamedwaw, ale záleží na vás samotných.

Nu a poté již budeme (zpravidla v nesezónních) měsících přinášet novinky i sem.  Začneme třeba modlitbou *kadiš, o které si polovina světů myslí, že je to takové židovské rekviem, anebo tématem docela jiným. Rádi bychom se dotkli i tzv. *hazkarat nešamot - tedy vzpomínkových ("zádušních") přímluv,  podrobněji se věnovali modlitbám během obřadu *tahara - a již ze staré chewry jsou pro vás připraveny informace o modlitbách během tzv. "odhalení závoje" - tedy vstavení macejvy do hlav hrobu...

 Maane lašon - překrásná modlitební sbírka je pro vás připravena již nyní. Najdete tu několik slov úvodem, ale především stěžejní texty, které Lid Knihy vyslovuje a nad jejichž obsahem medituje na místech klidného odpočinku Spících v prachu...

    V neposlední řadě sem patří také vzpomínky na pobité, specielní pijuttim a selichot (kajícné modlitby) vzniklé po nejrůznějších vpádech a pogromech. Například  Sefer ha-niflaot  literárně historický komentář k holešovkému pogromu z roku 1774 z pera rav Pinchase Jehudy Lejba z Lipníka.

V této souvislosti si také volíme upozornit na publikaci Hodiny zbožnosti, kterou si můžete objednat u sdružení Respekt a tolerance.


Mnoho tématicky spřízněných informací, včetně i konkrétních a specifických modliteb  (Maane Lašon, modlitby k Tahaře, modlitby z Maavar Jabok apod.) najdete také v sekci Pohřeb  

o=== Obsah: ===o
1) Modlitba Kadiš
2) Zechirot - podle rav Chida
3) Průběh a modlitby při tahara
4) Sbírka Maane lašon
5) Maane lašon - tabulka
 6) Šearej Cijjon (Tikun chacot) - úvod

7) Ha-aderet we-ho-emuna (slova pronášená bezprostředně při úmrtí

8) Sefer ha-niflaot k holešovskému pogromu 1774

KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus