Projekt KEŠET
 

          

Tradiční texty v češtině
-  V žádném případě nejsme s to poskytnout vám zde jejich plnou šíři. Nicméně protože se počet přátel Kešetu i počet studentů hebrejštiny a judaismu zvyšuje, začínají se z nezměrného oceánu židovské moudrosti vynořovat a postupně rodit také i české překlady tradiční, halachické i midrašické literatury. Vzhledem k tomu, že se jedná o studijní texty, budeme je zde uveřejňovat tak, jak se z onoho oceánu vynořují. Nejde o románky ani thrillery a tak se i v této "seriálové" podobě mohou stát pomůckou pro vaše studium a vaše otázky
     Na některé upozorňujeme jinde, některé bychom rádi přímo "pozvali" i do učeben tohoto portálu. Nenechte se zmýlit, že by snad neměly přímý vztah k židovskému pohřebnictví a židovským hřbitovům. Mají vztah k židovskému myšlení a židovskému životu, který - jako každý lidský život - pohřbem a hřbitovem končí. A navíc, celý vesmír je citlivý systém, kde vše je svázáno se vším. A dokud se nám nepodaří objevit v sobě i v okolí lidskost, nemůžeme ani dost dobře pochopit narážky v epitafech, ani mystérium smrti, kterou ta "člověčina" přeci rozhodně nekončí. Už jen proto, co na macejvách lidu Jisroele čteme ve zkratkách za*l (jeho památka nám budiž požehnáním pro tento i budoucí svět) anebo *tanceva (Kéž je jeho životní jiskra navěky vevázána do nádherného svazku života) ...

Ediční plán:
1) Chofec chajim
2) Šmirat ha-lašon
3) Tomer Debora
4) Maavar Jabok

5) Maimonides/ Rambam /  Jad chazaka 
6) Jesodej tešuva (Důvody tešuvy)
7) Tefila zaka (pro Jom kippurim)
8) Talmud bavli (mišnaot - s postupným komentářem)
 10) Tikun chacot - úvahy a zamyšlení - (sekce Modlitby)
KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus