Projekt KEŠET
 

Sefer ha-chinuch


neboli *Chinuch – Kniha zasvěcení (do jednotlivých micvot) nebo také Kniha vzdělávání je - tradičně připisovaná rav. Aharonovi Ha-levi z Barcelony /Ra*ah/  - dost možná proto, aby se knize *Chinuch dodala buď určitá historicita. /Ra*ah žil v rozpětí let 1235-1290/ - anebo  aby byla připsána některému slovutnému učenci. Jinými slovy, přísní historikové nejsou o  Ra*ahově autorství  přesvědčeni skálopevně To je ovšem nepodstatné. Základní rozdíl mezi Maimonidem a Knihou *Chinuch (zasvěcování) je  pro nás v tom, že *Chinuch postupuje Tórou od Stvoření (parašat Berešit) verš po verši.  Zjišťujeme tak, kde a v jakém pořadí se jednotlivé Rambanovy micwot v bibli objevují. Krátce se zamýšlí i nad vlastním obsahem micvot nebo, chcete-li, důvodem jejich vydání (často docela jinak vysvětlovaným, než jak jsme  - ovlivnění helénisticko-křestanských vnímáním „desatera“ nebo i vlastní četbou bible  - zvyklí). Doplňuje u každé také její závaznost (pro koheny, muže, ženy, jen pro Erec Jisroel apod). Každá z micvot je také klasifikována i z pohledu trestní odpovědnosti. A tím nabízí nám studentům doslova románový příběh zrodu a „chronologie“ jednotlivých *micwot a zároveň hlubší pochopení, jak vlastně k pojmu „micwa“ jidiškajt přistupuje.?

 

Rozcestník:
a) Zamyšlení 
b) Sedm"noachidských" ..
c) 613 Pokynů (Rambam)
d) Korbanot- jejich systém smysl a členění

e) Tabulka micwot podle  Ha-Chinuch  (word ke stažení)
f) Tabulka micwot podle Rambama  (word ke stažení)

g)  Kicur Šulchan Aruch  (výborná stránka)
h)  Komentáře a příběhy k jednotlivým micwot

 

 

 

KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus