Projekt KEŠET
 

Micwot:


Nejnešťastnějším zlozvykem světa se stala skutečnost, že si celý vesmír zvykl označovat *micwot jako Příkazy anebo Nařízení. 613 micwot je vlastně nádherná chodba s šesti sty a třinácti dveřmi, jimiž se vstupuje do života resp. životů. V tomto i ve duhém světě. Pámbu by byl hodně malej Šéf, kdyby mu frčelo na tom, jestli někdo předepsaným způsobem vykoná to, co je tu jaksi pro jeho dobro.
                 Pojmu *micwa se na našem portálu nevyhneme. Proto - ačkoli by se mohlo zdát, že je jejich detailní studium jaksi "off topic" - nabízíme pohled na ně, jak zde v této sekci, tak pochopitelně i na portálu Lamedwaw.
                Micwot se v žádném případě neplní, ale naplňují. Existují některé, které jsou úzce spojeny s existencí a fungováním Chrámu, který byl  (jak známo) podvakrát zbořen, ty nemůže dost dobře naplnit ani žid, ale jinak - je to řada dvěří, kterými může projít každá lidská bytost. Bez ohledu na konfesi, ke které se hlásí, protože Vznešený vytvořil celé lidstvo. Platilo-li by, že existují jenom lautr židovské *micwot a pak nějaké Desatero, pak by zákonitě muselo platit, že není B*ha, protože by tu byl jakýsi B*h "desatera" a pak židovskej pámbů, což je  - uznáte  sami - ptákovina. Svět by neměl vnucovat sobě ani židům pocit, že se jedná o "židovská ustanovení", a židé naopak by se měli jako nejstarší z "dětí" Velkého Šéfa velice pečlivě starat o to, aby si nikdy nepřipustili pomyšlení
a/  že *micwot jsou jen jejich exkluzivním zbožím
b/ že slovo "náš B*h" znamená náš židovskej B*h.
        Z toho důvodu se velmi podrobně pokusíme věnovat zejména tzv. (sedmi) Noachidským pokynům a jejich širším souvislostem, ale nezaškodí, seznámit se se všemi 613 Pokyny resp. Branami pokynů zejména pro ty, kdo se o *jidiškajt zajímají intenzivněji a upřímně.

Rozcestník:
a) 
Zamyšlení 
b) Sedm"noachidských" ..
c) 613 Pokynů (Rambam)
d) Korbanot- jejich systém smysl a členění

e) Tabulka micwot podle  
Ha-Chinuch  (word ke stažení)
f) Tabulka micwot podle Rambama  (word ke stažení)

g)  Kicur Šulchan Aruch  (výborná stránka)
h)  Komentáře a příběhy k jednotlivým micwot

 

KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus