Projekt KEŠET
 

Modlitby lidu Jisroele - Slichot (Sliches)

Hebrejské "slicha" (*salach) znamena prominutí. Sliches jsou tedy modlitební pasáže směřující k meditaci o prominutí. Promíjet lze ovšem jen to, co si uvědomujeme. Nejde ani kolovrátek odpustkových litanií, ani o  jakési modlitby "za čárku", ale o meditace probouzející přemýšlení, kde se stala chyba. V dějinách, v lidu Jisroele a v nás samotných.
     Chtít poznat a pak toho litovat natolik, že potřebujeme druhou stranu poprosit o odpuštění, to je samotný základ tešuva. A teprve, když už jsme promluvili s druhou stranou dole, je čas na rozmluvu vertikálním směrem. Rozmluvu a přemýšlení, zvědomění.
         Jsou jich stovky, přeložit je je práce na kus života a nejen pro jednoho. Budeme rádi, pokusíte-li se o to společně s námi.

00) Úvodní slovo (video 4:13)
01) Ech niftach pe (Jak vůbec lze otevřít ústa ?) - video 4:40
05) Im avonenu (Když naše přešlapy ..) - video 4:33
36) Merubim corchej (Naše potřeby jsou veliké ..) - video 5:52 
37) Třináct atributů - video 7:52
44) Avla nafši (Duši jen žal ..) - video 4:41 

Roš ha-šana
145) Achot katana - video 5:45

 

Obsah:
1) Modlitba Kadiš
2) Průběh a modlitby při tahara
3) Sbírka Maane lašon
4) Maane lašon - tabulka
 5) Šearej Cijjon (Tikun chacot) - úvod
6) Ha-aderet we-ho-emuna (při úmrtí


KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus