Projekt KEŠET
 

         
Talmud:
 Postihnout celou šíři této základní knihovny se nám asi nepodaří. Na této stránce budete tedy nacházet jen některé (česky mluvené a psané) studie. Stránku považujte, prosím, za "trvale ve výstavbě", ale pevně věříme, že se k nám připojí i další komentátoři a překladatelé a dílo postupně poroste do hloubky i šíře...
           Děkujeme
-----------------------------------------------------------ooooo

Před poslechem (studiem) mišnaot a textů, doporučujeme stažení wordové verze překladu - je-li nabídnuta k dispozici.

Texty a myšlenky:
1) Talmud bavli: Berachot (mišnaot - word) -- audi: kpt.1;
     Talmudický "snář" - respektive tradiční pohled na podstatu snů a také jejich výkladu popsaný na stránkách  Ber 55a - 57b - najdete zde -  jako word si ho můžete stáhout pracovní desku. A podrobněji se snům a jejich výkladu věnuje moderní spis (ovšem z chasidského prostředí) s celkem lakonickým názvem: "O čem mluví sny" -  Divrej chalomot

16) Talmud bavli: Joma (mišnaot - 
word)  -- hebrejsko-česky z připravovaného machzoru ,
                         Joma/ audi: kpt. 1-2 ; kpt. 3-4 ; kpt. 5-6 ; kpt 7-8 ;
17) Talmud bavli: Suka (mišnaot - word) - audi: kpt 1-2 ; kpt 3 ;

19) Talmud  bavli: Roš ha-šana (mišnaot - 
word)   audi: kpt.1; kpt.2; kpt.3; kpt.4a, kpt 4b ;

40f) Traktát Gerim (konvertité) -  celý text  --- audi: kpt. 1-2 ; kpt. 3-4 ;      
new
42) Talmud bavli: Menachot
         (Men 28-37) - Menora, mezuza a tefilin - word


Odkazy:
Kanál Hitlahavut (rabi Jicchak Seifert)
Mišna v překladu sdružení Talmidim
Překlady Mirko Beneše - pečlivé a laskavé

 

--------------oooOooo--------------

Ediční plán:
1) Chofec chajim
2) Šmirat ha-lašon
3) Tomer Debora
4) Maavar Jabok

5) Jad chazaka
6) Jesodej tešuva (Důvody tešuvy)
7) Tefila zaka (pro Jom kippurim)
8) Talmud bavli (mišnaot - s postupným komentářem)
 10) Tikun chacot - úvahy a zamyšlení - (sekce Modlitby)
KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus