Projekt KEŠET
 

        Chofec ChajimKniha z pera rav Jisraele Meira ha-Kohena z Radinu, daleko lépe známého pod „pseudonymem“ Chofec chajim – kdy pseudonym je vlastně  původně (tak jako u celé řady židovských učenců a filosofů) názvem autorova nejznámějšího díla, je jakoby pokračováním a detailním rozvinutím myšlenek obsažených právě v Sefer Chofec Chajim – tedy ve studii zabývající se  morální kategorií tzv. „lašon ha-ra“ – zlého jazyka.  

          


  Při překladu jsme pracovali s originálním textem vydaným nakladatelstvím „Merkaz ha-sefer“ v Jerušalajmu, v obnoveném vydání z roku 5752 (1992) a také s jidiš verzí  Chofec chajim ha-šalem vydanou v New Yorku nakladatelstvím „Machon be-ahalej Cvi“ v roce 5768 (2008), doplněnou o pasáže Darkej ha-razim (Cesty tajemství), které jsou velmi volným komentářem s odkazy na tradiční literaturu, které hodláme přeložit ještě před vlastním překladem komentáře Beer majim chajim (Studna živé vody).

            

Uvědomme si, že „lašon ha-ra“ není pouhá pomluva, ale zasahuje nesmírné spektrum prohřešků – navíc nezřídka páchaných v přesvědčení, „že přeci o nic nejde!“ Patří sem například pouhé špičkování, dokonce i žertovná či záměrná mystifikace a (což možná někoho docela zarazí) i poskytnutí naprosto pravdivé informace, ale s nevhodnou pohnutkou (buď pro vylepšení vlastní pověsti anebo jen bez přítomnosti toho, o kom je řeč, tedy s vyloučením možnosti, aby dotyčný informaci komentoval). Právě proto nelze pro tuto halachickou kategorii najít v češtině spolehlivý a jednotný ekvivalent. V překladu ponecháváme tento termín nepřeložený jako terminus technicus podobně, jako se běžně nepřekládají obraty mikve, micva, šofar a šabat.

             V souvislosti s tím vznikly i dva naprosté novotvary, které možná jazykové puristy maličko  zraní. Ve snaze vyhnout se nešikovnému opisu „ten, kdo se dopouští lašon ha-ra“, který občas používáme také, ale v pasážích, kde by se tím plynulost českého textu komplikovala, jsme hledali pohodlnější řešení. A tak si občas dovolujeme použít obratu lašoner (na kvazi-jidiš základě – ješibocher, šomer, šnorer).  A podobným způsobem se pak už zákonitě narodil i slovesný tvar lašonovat – ne pro pohodlnost, ale právě pro to, co je uvedeno výše. Protože lašonování není jen pomluva, nečistá řeč anebo dezinformace, ale především jakýkoli přestupek proti  biblickému Pokynu o zákazu „lašon ha-ra“. 

             Vlastní text Chofec chajim překládáme  zejména jako pomůcku pro ty, kdo se chtějí začíst do zdařilého překladu Jakuba a Miriam, kteří začali překládat právě Šmirat – oba překladatelské projekty jsou „živé“, tj. s jeho postupnými výsledky budete na našich stránkách seznamováni průběžně. Texty ve wordu ke stažení z portálu box.net – novinky označujeme žlutě. Příjemné studium – dotazy pište na adresu 

achabisko@gmail.com  - Chcete-li nás podpořit, budeme vděční. Děkujeme.

 

Index   :
Předmluva
Úvod
Varování (lawin)
Výzvy (asijin)
Kletby(arurin)
První kapitola

 Zpět na stránku Texty -Tradice

 

KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus